English

Komu pomagamy

Ochrona zdrowia

 • Wprowadzamy organizacje na ścieżki zdrowego rozwoju.
 • Doskonalimy modele biznesowe.
 • Przywracamy kontrolę i sterowność organizacji.
 • Wdrażamy globalne standardy zarządcze.
 • Skalujemy biznesy i wspieramy konsolidację.

Produkty i usługi przemysłowe

 • Przywracamy „wartość” łańcuchom wartości.
 • Oddajemy zarządom kontrolę nad wynikiem finansowym.
 • Otwieramy drogi ekspansji.
 • Modelujemy zadowolenie, motywację i lojalność pracowników.
 • Udrażniamy kanały komunikacyjne i procesy decyzyjne.

Chemia

 • Modelujemy ekspansje, projektujemy trajektorie rozwoju.
 • Budujemy przewagi konkurencyjne.
 • Przywracamy zdrowie organizacjom.
 • Wgrywamy efektywność operacyjną w DNA organizacji.
 • Przeprowadzamy organizacje przez proces zmiany.

Handel i usługi

 • Budujemy efektywne zespoły i inteligentne organizacje.
 • Łączymy przerwane ogniwa w łańcuchu zysku.
 • Wciągamy klientów i pracowników w procesy budowania wartości.
 • Oddajemy innowacji należne jej miejsce.
 • Pomagamy rozwinąć skrzydła.

Teleinformatyka

 • Otwieramy rynki i budujemy mosty do klientów.
 • Projektujemy odpowiednie modele biznesowe.
 • Wdrażamy rozwiązania wspierające procesy kontroli i decyzji.
 • Koncentrujemy rozwiązania na użytkowniku i celach biznesowych organizacji.
 • Dodajemy projektom zwinności i zakorzeniamy odpowiedzialność za wynik.

Produkty konsumenckie

 • Przecieramy szlaki prowadzące do klienta.
 • Budujemy elastyczne organizacje wrażliwe na popyt.
 • Pomagamy zrozumieć klienta i strukturę segmentową rynku.
 • Programujemy efektywność procesową i otwieramy silosy funkcjonalne w organizacjach.
 • Instalujemy trampoliny wzrostu.

B+R, wysokie technologie

 • Łączymy świat innowacji i kreatywności z wyzwaniami strategicznymi organizacji.
 • Koncentrujemy procesy innowacyjne na użytkowniku zgodnie z podejściem design thinking.
 • Komercjalizujemy rozwiązania i budujemy finansowanie.
 • Oceniamy potencjał, zabezpieczamy ryzyko.
 • Zarządzamy efektywnością organizacji kreatywnych.